רון

תחילת לימודים במרכז : 1986
מדריך משנת : 1990

רועי

תחילת לימודים במרכז : 1998
מדריך משנת : 2008

גיא

תחילת לימודים במרכז : 1998
מדריך משנת : 2004

עמיקי

תחילת לימודים במרכז : 1987
מדריך משנת : 1990

מיקי

תחילת לימודים במרכז : 1989
מדריכה משנת : 1994

נרי

תחילת לימודים במרכז : 1994
מדריך משנת : 2002

עידו

תחילת לימודים במרכז : 2003
מדריך משנת : 2014

דוד

תחילת לימודים במרכז : 1995
מדריך משנת : 1998

עומר

תחילת לימודים במרכז: 2000
מדריך משנת : 2008

יורם

תחילת לימודים במרכז : 1996
מדריך משנת : 2002

חזי

תחילת לימודים במרכז : 2004
מדריך משנת : 2012

יצחק

תחילת לימודים במרכז: 2001
מדריך משנת : 2009

תמר

תחילת לימודים במרכז : 1994
מדריכה משנת : 1998

ניר

תחילת לימודים במרכז : 1996
מדריך משנת : 2010

אריק

תחילת לימודים במרכז : 1997
מדריך משנת : 2018

אלישע

תחילת לימודים במרכז : 1997
מדריך משנת : 2009

חוה

תחילת לימודים במרכז : 1990
מדריך משנת : 1996