מספר תנועהשם בעבריתשם בסינית
1עמידת מדיטציהYu Pei Shih
2התחלת טאי-צ'יKai-tai-chi
3צעד קדימה, לחץShang Bu Da Chi
4לנגן בגיטרה, ימיןYu Pi Pa Shih
5לתפוס את זנב הסנוניתLan Chiao Wei
6שוט בודד אלכסוניHsieh Tan Pien
7חסימה שמאלית-ימניתTso Yu Pan Lan
8הרם הזרוע פסע קדימהTi Shou Shang Shih
9העגור הלבן פורש את כנפיוPai Ho Liang Chih
10הברש הברך, צעד מסובבLou Hsih Au Pu
11לנגן בגיטרה, שמאלTso Pi Pa Shih
12רגליים יחדיו, צעד קדימה חסום והכהPing Pu Chin Pu Pan Lan Chui
13חסימת דלת סובבת על צירהJu Feng Ssu Pi
14ידיים מוצלבותShih Tzu Shou
15הברשת ברך אלכסונית, צעד מסובבHsieh Lou Hsih Au Pu
16להסתובב, לקחת את הנמר אל ההריםChuan Shen Pao Hu Kuei Shan
17לתפוס את זנב הסנוניתLan Chiao Wei
18שוט בודד אלכסוניHsieh Tan Pien
19אגרוף תחת מרפק תוך כדי סבוב חזרהChuan Shen Chou Ti Kan Chui
20צעד מסובב, אחורנית, להדוף את הקוףAo Pu Tao Nien Hou
21תנוחת תעופה אלכסוניתHsieh Fei
22חסימה שמאלית-ימניתTso Yu Pan Lan
23הרם הזרוע צעד קדימהTi Shou Shang Shih
24העגור הלבן פורש את כנפיוPai Ho Liang Chih
25הברשת ברך, צעד מסובבLou Hsih Au Pu
26מחט במעמקי היםHai Ti Chen
27מניפה דרך הגבShan Tung Pei
28הסתובב כמו פרפרFan Shen Pi Shen Chui
29היסוג, חסום והכהTai Pu Pan Lan Chui
30צעד קדימה, תפוס את זנב הסנוניתHuo Pu Lan Chao Wei
31שוט בודדHsieh Tan Pien
32הנע ידיים כעננים - 3 פעמיםYun Shih
33שוט בודדTan Pien
34עלה על הסוס, ימיןYu Kao Tan Ma
35בעיטה ימניתYu Fen Chaio
36עלה על הסוס, שמאלTso Kao Tan Ma
37בעיטה שמאליתTso Fen Chiao
38הסתובב ובעט עם העקבChuan Shen Teng Chiao
39הברש הברך, צעד מסובבLou Hsih Au Pu
40שתילת אורזTi Tui Tsai Chui
41הסתובב כמו פרפרFan Shen Pieh Shen Chui
42התקדם ועלה על הסוס, ימיןShang Pu Yu Kao Tan Ma
43בעיטה ימניתYu Fen Chaio
44צעד אחורה והכה את הנמר בימיןTui Pu Yu Ta Hu Shih
45מכת אגרוף מאוזן ימיןYu Kuan Chuan
46צעד אחורה והכה את הנמר בשמאלTui Pu Tso Ta Hu Shih
47מכת אגרוף מאוזן שמאלTso Kuan Chuan
48בעיטת עקב ימניYu Teng Chiao
49מכת רוח כפולה אל הרקותShuang Feng Kuan Erh
50שב כמו סלעTso Pan Shih
51בעיטת להב החרבPi Shen Tsai Chiao
52הסתובב והכה אל הזוהרChuan Shen Yu Tsai Chiao
53עמוד, חסום והכהPing Pu Chin Pu Pan Lan Chui
54חסימת דלת סובבת על צירהJu Feng Ssu Pi
55ידיים מוצלבותShih Tzu Shou
56הברשת ברך אלכסונית, צעד מסובבHsieh Lou Hsih Au Pu
57סובב הגב, החזר את הנמר להריםChuan Shen Pao Hu Kuei Shan
58תפוס את זנב הסנוניתLan Chiao Wei
59שוט בודד אלכסוניHsieh Tan Pien
60להפריד את רעמת הסוסYeh Ma Fen Tsung
61הגברת הנאווה אורגתTu Nu Chuan So
62צעד חצי צעד ותפוס את זנב הסנוניתTien Pu Lan Chiao Wei
63שוט בודדTan Pien
64הנע ידיים כענניםYun Shou
65שוט בודדTan Pien
66שקע למטהHsia Shih
67תרנגול הזהב עומד על רגלו השמאליתTso Chin Chi Tu Li
68צעד קדימה, הכה פני היריב בכף יד פתוחהLao Pu Yu Pi Mien Chang
69תרנגול הזהב עומד על רגלו הימניתYu Chin Chi Tu Li
70להדוף את הקוףShun Pu Tao Nien Hou
71תנוחת תעופה אלכסוניתHsieh Fei
72חסימה שמאלית-ימניתTso Yu Pan Lan
73הרם הזרוע, צעד קדימהTi Shou Shang Shih
74העגור הלבן פורש את כנפיוPai Ho Liang Shih
75הברש הברך, צעד מסובבLou Hsih Au Pu
76העלה מחט מתחתית היםHai Ti Chen
77מניפה דרך הגבShan Tung Pei
78הסתובב כמו פרפרFan Shen Pieh Shen Chui
79התקדם, חסום והכהShang Pu Pan Lan Chui
80צעד קדימה, תפוס את זנב הסנוניתShang Pu Lan Chiao Wei
81שוט בודדTan Pien
82הנע ידיים כענניםYun Shou
83שוט בודדTan Pien
84עלה על הסוסTi Tui Kao Tan Ma
85צעד קדימה, הכה פני היריב בכף יד פתוחהLao Pu Yu Pi Mien Chang
86הסתובב ובצע בעיטת הצלפהChuan Shen Tan Pai Chiao
87צעד והכה באגרוףShang Pu Chih Tang Chui
88צעד קדימה, תפוס את זנב הסנוניתShang Pu Lan Chiao Wei
89שוט בודדTan Pien
90שקע למטהHsia Shih
91מכת שבעת הכוכביםShang Pu Chi Hsing
92היסוג ורכב על הנמרTui Pu Kua Hu
93הסתובב שמאלה והכה בפנים בכף יד פתוחהChuan Shen Tso Pi Mien Chang
94בעיטת הצלפהShuang Pai Chiao
95התכופף וירה בנמר עם קשתWan Kung She Hu
96צעד מסובב, חסום והכהJao Pu Pan Lan Chui
97דלת סובבת על צירהJu Feng Ssu Pi
98ידיים מוצלבותShih Tzu Shou
99סיום טאי-צ'יHo Tai Chi